Magische Juli 

Voorwaarts – achterwaarts – binnenste touw trekken – loslaten en van perspectief veranderen …de grote finale, de “herstart”.

Pas goed op jezelf, de energieën zijn enorm

Met de zomerzonnewende op 21 juni, die dit keer ook een poortdag was, opende zich een enorme poort waardoor de aarde werd overspoeld met veel licht/energie. Een kwaliteit van energie die ons nog meer ondersteunt, door een soort van innerlijke revolutie, om ons om te keren, om gemakkelijker in onze zelfvernieuwing te komen waar het nog steeds dringend nodig is. Deze energie helpt ons om meer van licht naar licht te werken. Processen kunnen gemakkelijker worden en we kunnen onze schaduwdelen sneller herkennen en op een lichtvolle manier loslaten om ze af te stemmen op de nieuwe innerlijke harmonie die deze energieverschuiving met zich meebrengt.

De grote “finale” volgt dan in juli. Hier schakelt de kosmos over naar herstart, geïnitieerd door de energie verandering, die de zonsverduistering op 2 juli met zich meebrengt. Daarna volgt de energiegolf van de maansverduistering op 16 juli. De vrijgekomen energieën van 21 juni, 2 juli en 16 juli in combinatie met bepaalde planeetopstellingen en poortdagen kunnen ons opnieuw zeer sterk ontwakende impuls geven. Volgens de Mayakalender zal op 24 juli een 13-jarig transformatieproces worden afgesloten. Met de volgende wereldwijde verandering op 26 juli in het element lucht en in de energie van IX, de witte tovenaar, begint een nieuwe 13-jarige “Maya”-cyclus. Men kan deze nieuwe cyclus ook het proces van de “spiritualisering van de materie” noemen. Onverwachte mogelijkheden kunnen hier leiden tot ingrijpende veranderingen van alle tot nu toe stabiele vaste punten en zogenaamde zekerheden. Veranderingen die een volledig nieuwe levenshouding van ons mensen vereisen. Een leven vanuit de pure energie van ons hart.

Magie en verwondering…. 

IX, de witte tovenaar, staat voor de magie van hartenergie, hartintelligentie. Als we klaar zijn om ons hart boven onze hoofdbeslissingen te stellen, zullen magie en wonderen iets heel normaals worden in ons leven.

De “grote finale” begint met een knal van de trommel…

Individuele en collectieve conversietijd, opening van het portaal,

Poortopening, nieuwe lichtcodes, reiniging, loslaten, zielsinvloed, evolutie

Er is verandering in de lucht. Niets is nog niet echt tastbaar, maar velen hebben al het gevoel dat er iets aan het rommelen is. De knal van de trommel begint met de twee verduisteringen in juli op de as Kreeft,-Steenbok, waar we het hebben over de ontbinding van vele, vele verstoringen in termen van relaties, vriendschappen, structuren die we van onze voorouders hebben geërfd en die we blijven leven als familiestructuren, evenals verstoringen in het evenwicht tussen man en vrouw. Vrouwelijke en mannelijke rollen, overtuigingen en gedragingen worden uitgedaagd. Dankzij de hoge instromende kosmische energieën kunnen rigide gepolariseerde geloofssystemen nu verder en sneller oplossen, waardoor er ruimte ontstaat voor de fusie van de mannelijke en vrouwelijke energieën tot één, eenheid. Dit gebeurt eerst binnen en dan buiten ons. Er is veel gebeurd in ons onderbewustzijn. Met deze hoge energiekwaliteiten zullen we in juli veel bewuster worden, zodat we beter kunnen herkennen wat ons niet meer dient, wat ons vertraagt, ons in stilstand of angst houdt, ons niet “ons” laat leven.

Energiekwaliteiten die ons openstellen voor de ontwikkeling van onze eigen verantwoordelijkheid. Voor het eindelijk in de hand nemen van de dingen en ze te veranderen. Ja, de kwaliteit van de tijd met grote veranderingen is aan het afbrokkelen. Oude tijdlijnen storten in. Een enorme dimensionale sprong in het collectieve bewustzijn is op handen. Een soort nieuwe start in het systeem.

De zonsverduistering en een maansverduistering wordt een heel bijzondere energie toegeschreven. In “eclipsen” gaat het om het herkennen van onze eigen diepgewortelde blokkades en mentale structuren. Talloze onderdrukte innerlijke conflicten, oude overtuigingen en gewoontes (programma’s), emotionele verwondingen, etc. komen weer naar voren. Ze zijn er niet alleen om ons wakker te maken, maar zijn ook verantwoordelijk voor het initiëren van diepgaande veranderingen, zodat we nieuwe wegen in ons leven kunnen inslaan. Vandaag en de komende dagen dienen dus perfect onze eigen ontwikkeling en de reiniging van onze eigen wonden en verwondingen.

Nieuwe maan op 2 juli in het teken kreeft – gedeeltelijke zonsverduistering

Nieuwe manen beschrijven de tijd waarin zon en maan – het mannelijke en vrouwelijke principe – zich aan de hemel verenigen en zo een energie van nieuwe ontwikkeling, initiatie en een nieuw begin openen. Ze zijn zeer krachtig in hun intensiteit. Het heeft dus weinig zin om zich te verzetten tegen komende veranderingen. Zons- en maansverduisteringen hebben vaak een karmisch effect dat tot 6 maanden kan duren. Nieuwe maan betekent dat de schakelaars weer willen worden ingesteld. Dit betekent op zijn beurt dat we eerst iets los moeten laten. Of het nu gaat om mensen, dingen, banen, overtuigingen, gewoonten, overtuigingen, geloofsovertuigingen, oude verwondingen, etc., het gaat om het loslaten. De energiekwaliteit van de nieuwe maan kan ook worden gezien als een software-upgrade voor speciale gebieden van het leven.

Volle maan op 16 juli in het teken van Steenbok – Gedeeltelijke maansverduistering

Volle manen hebben meestal een zeer subtiele energie die vaak bepaalde levensthema’s in ons op gang brengt. De vollemaan-energie staat voor inzichten, conclusies, afsluitingen. Ze maken iets zichtbaar, onthullen iets. De volle maan symboliseert ook gevoel, intuïtie en ziel. De energiekwaliteit, vooral tijdens de grote gloed, zorgt er vaak voor dat we emotioneler reageren. We voelen alsof onze huid dunner is veel voelt als een grotere opgave aan. Als we in zijn groeifase de neiging hebben om dingen voor ons uit te schuiven, te slikken of ons aan te passen aan de “lieve vredeswil”, dan verlicht hij wat we niet wilden zien en trekt zo bepaalde emoties en levensthema’s aan, zodat we deze onder ogen zien en dit kunnen loslaten, zodat we onze mentale vrede in ons zelf vinden.

Energetische golven om “wakker te worden”

De aanhoudende intense energieën in juli, onze “wakker wordt vibraties”, nodigen ons uit om nog dieper dan voorheen door te dringen in onze schaduwen, onze donkere hoeken in ons emotionele lichaam. Het herkennen van de verbinding die ze hebben met ons fysieke lichaam en met bepaalde problemen en kwalen die zich daar hebben gemanifesteerd. Juli staat voor het loslaten van het oude. Elke eclips vormt de kosmische energieën van de nabije toekomst. En zo ervaren we veel steun om zowel in onszelf als in de buitenwereld de gevoelloosheid en machtsstructuren te verzachten. Velen voelen al enige tijd hoe revolutionaire energieën in hen actief zijn, waardoor ze moedig, compromisloos en eerlijker zijn. Zij voelen een versterking van hun autonomie en verantwoordelijkheid.

Juli opent deuren voor veel correctie

Juli opent de deuren voor veel correcties en roept je op tot vragen zoals:

 • Welke onopgeloste erfelijke lasten draag ik nog steeds in mij van familiestructuren en mijn jeugd?
 • Waar moet ik me nog aanpassen? Is het uit behoefte aan harmonie, om anderen te willen behagen, om afgewezen te worden uit angst of uit angst voor verlies?
 • Wat is mijn ware bedoeling achter de dingen die ik doe? Doe ik ze uit angst of uit enthousiasme en vreugde zonder enige verwachting?
 • Waar houd ik mezelf nog tegen en geef ik mijn verantwoordelijkheid aan anderen?
 • Waar moet ik nog steeds ja zeggen, ook al voel ik nee?
 • Wat herhaal ik nog steeds uit gewoonte, omdat het vroeger goed was?
 • Waar geef ik meer dan ik krijg? Of andersom?
 • Hoe kan ik mezelf uitdrukken? Zijn mijn taal en gebaren medelevend en attent?
 • Waar projecteer ik mijn eigen angsten en controlebehoeften naar buiten toe door middel van geweld in woorden?
 • Komt mijn handelen overeen met mijn woorden?
 • Drukt mijn hart zich uit in als ik spreek? Voel ik zelf welluidendheid, zachtmoedigheid, vrede, sereniteit, vreugde en vrijheid in mijn stem en in de woorden die ik spreek?

Het zijn deze als maar durende patronen, die we nog steeds lopen, waarvan hun tekort komingen zichtbaar zullen worden , zodat we allemaal kunnen voelen waar ons hart echt voor klopt. En precies deze energie – waar je hart voor klopt – is ook de energie van de nieuwe Maya-cyclus. De energie van IX, de witte tovenaar, de energie van magie en wonderen. Met de energie van de nieuwe Maya-cyclus vliegen de gevolgen van alle acties om onze oren waar we ons blijven aanpassen en inconsistente acties voor onszelf blijven uitvoeren. Als iets niet goed voor je is, maar je doet het wel, dan zal meer vermoeidheid, vreugdeloosheid en uitputting het antwoord zijn. We zijn allemaal geroepen om bewust te erkennen en te veranderen dat wat mij niet voedt, niet het geheel voedt.

IX, de witte tovenaar, de dimensie poort van de magie…

Met IX, de witte tovenaar, de licht tovenaar, de witte ziener, de witte ziener, de Jaguar-ziener, wordt een nieuwe 13-jarige transformatiecyclus gestart. De oude Maya-cyclus eindigt op 24 juli. Zoals reeds beschreven, kan deze nieuwe cyclus ook beschreven worden als het proces van de “spiritualisering van de materie”. Onverwachte mogelijkheden kunnen hier leiden tot ingrijpende veranderingen van alle tot nu toe stabiele vaste punten en zogenaamde zekerheden leken. Veranderingen die een compleet nieuwe levenshouding van ons mensen vereisen. Een leven uit de pure energie van ons hart.

De energie van IX daagt iedereen uit, net zoals ze iedereen ondersteunt, om de krachten van het hart te mobiliseren, het pad van het hart te bewandelen, de helende kracht van het eigen hart te erkennen en het de ruimte en expressie te geven, de hartethiek van liefde, waarheid, oprechtheid, medeleven en aandacht te versterken. Zich af te stemmen op datgene wat vreugde brengt en wat uitdrukking geeft aan je schoonheid en kracht. Om waakzaam de stille en wijze stem van het hart te volgen, die de geest niet kan bevatten.

Schaduwdelen zoals: gebrek aan integriteit, kracht en controle, hebzucht, concurrentie, de eigen waarheid kan niet leven. de behoefte aan bevestiging, erkenning en prestige in uiterlijk, ervaring onder de energie van IX een liefdevolle acceptatie en ontbinding. Open jezelf voor de mogelijkheden van magie en verwondering in je leven.

Tips voor deze speciale tijd:

Mogelijk klachten:

Langdurige vermoeidheid, plotselinge zwelling van het tandvlees, pijn in de bovenjukbeenderen en kaakgewrichten, nachten die worden afgewisseld met dromen, perioden van wakker liggen, pijnlijke ledematen, “energieke rillingen”, griepachtige gevoelens. Wonden, jeukende en vage ogen, verhoogde gevoeligheid voor harde geluiden, hartkloppingen, misselijkheid vergelijkbaar met zeeziekte, zwervende pijn in het algemeen, symptomen van artrose en vergeetachtigheid, die al deel uitmaken van het dagelijks leven, kunnen de huidige tekenen zijn van het ontwakingsproces,

Ook in het emotionele veld veranderen de energieën zeer snel. Alleen al in het gevoel van diepe innerlijke rust en kalmte wordt men het volgende moment overspoeld door grote droefheid, verdeeldheid of depressieve fasen die worden gedragen door een totale retraite met tranen, innerlijke wanhoop en de vraag, wat moet ik hier doen?
De noodzaak om grote massa’s mensen te vermijden kan hier evenzeer deel van uitmaken als empathie en compassie, een verhoogd bewustzijn van multidimensionaliteit, redding, spirituele begeleiding, begrip van de verbindingen van het geheel.

Om recht te doen aan deze voortdurend veranderende fasen is het zeer, zeer belangrijk om je energievelden steeds weer in balans te brengen, om je aan te passen aan de hogere inkomende energieën, als je niet als een losgeslagen boei bij windkracht 6 heen en weer wilt worden gedreven.

Tips:

Met de >>>>> chakra set kunt u snel en eenvoudig chakra balanceren, wat ook van invloed is op uw hele lichaamssystemen.

Om dit proces van ontwaken in het algemeen gemakkelijker te doorstaan, is het een goede mogelijkheid om ‘s nachts te slapen in de >>>> cirkel van alle 27 scheppingswielen, in de kosmische genezingscirkel.

>>>>>Een light kan een goede ondersteuning zijn om gemakkelijker in contact te komen met hogere licht octaven. Kies de kleur die je op dit moment aanspreekt.

Andere mogelijkheden:

Bedankt voor wat goed is, ook de kleine dingen.
Dankbaarheid is het grootste resonantieprincipe van het hart dat bij ons bekend is en het trekt overvloed aan voor de dingen die u bedankt!

Blijf bij jezelf – zorg goed voor je aarding

Als gevoelens en emoties te sterk worden, let dan op je ademhaling, je buik en voel je elke centimeter van je voetzolen en de verbinding met de aarde.
Ondersteun jezelf met de >>>> Guardian L.

Concentreer je gedachten op het positieve en op het goede!
>>> Het heldere en het magenta Light kan een geweldige ondersteuning zijn voor u hier.

Concentreer je niet langer op wat er kan gebeuren, maar op wat er voor jou moet gebeuren. Bevrijd u van uw gedachtencarrousel met het >>>>> lichtgele regeneratiewiel.

Rond de dagen van de “eclips” zijn meditaties en rituelen een prachtige ondersteuning. Meer onder >>>>>meditaties

Als dat niet helpt en je wilt hier verdere ondersteuning voor, dan zorgen het Ascension Team en ik graag voor een energieke sessie, ook telefonisch, om weer ruimte te maken voor vrede en vertrouwen.

In licht en liefde,

Jutta Pangratz…

Nat. manager Ascension Duitsland en alternatieve beoefenaar, holistische pijntherapie, psychologische chirurgie, karmiek, familie, voorouder, opstelling/opstelling, traumawerk, aurachirurgie n. G. Klügel, holistische, spirituele coaching, energieke huisreiniging. Ik begeleid je graag op je weg naar genezing – ook telefonisch. Maak gewoon een afspraak: Telefoon: +49 (0) 421 70 89 89 32 32 74