Kosmische energiebarometer augustus 2019

verandering van tijd……. Wat is er aan de hand? Wat gebeurt er op dit moment?

Een ongelooflijk bewegende tijd. En op een of andere manier voelen we het allemaal…. Maar wat gebeurt er nu?

Sinds enkele maanden zijn we bezig met een soort grootschalige schoonmaak die een climax vond door de energieën van de twee eclipsen van juli. De introductie van het zogenaamde vrouwentijdperk met zijn nieuwe kwaliteit geeft deze grote zuivering een extra richting. Dit zogenaamde vrouwelijke tijdperk betekent niet het tijdperk van de vrouw, maar het tijdperk van de vrouwelijke energie. Een kwaliteit van energie die ieder mens in zich draagt, man en vrouw. Het is de vrouwelijke goddelijke energie. En het nieuwe is dat de vrouwelijke energie door het onbewuste en onderbewuste naar de oppervlakte dringt, in het gezichtsveld.

Dimensie deur – Witte Tovenaar.

Zoals al in de vorige energiebarometer beschreven zijn we na de Maya-kalender op 26 juli een nieuwe dimensiepoort binnengegaan. In de energie van de Witte Tovenaar, een luchtteken dat een nieuwe transformatiecyclus van 13 jaar is gestart. De cyclus van de vergeestelijking van materie. In de komende dertien jaar zullen we veranderingen ervaren die we waarschijnlijk nog niet eerder hebben meegemaakt. Ongeëvenaarde mogelijkheden kunnen leiden tot ingrijpende veranderingen in alle voorheen stabiele vaste punten en onze zogenaamde zekerheden. Veranderingen die van ons mensen een volledig nieuwe levenshouding vereisen. Het nieuwe samenspel van de coördinaten van tijd en ruimte maakt nieuwe manieren van werken mogelijk. We zullen in de toekomst anders handelen. Spiritualiteit wordt weer iets normaals in ons dagelijks leven, in ons leven. De Witte Tovenaar activeert niet alleen collectief de bewustzijnsvelden. Veel mensen, vooral degenen die energiek en zeer gevoelig zijn, voelen al of voor een lange tijd dat ze naar nieuwe plaatsen worden geroepen. Een langdurige knock-out of het gevoel dat je zwanger bent van iets, maar het nog niet naar de aarde hebt gebracht of het nog niet kunt brengen, kan hier een teken van zijn.

De energie van de Witte Tovenaar bouwt zich langzaam op en het effect ervan zal voelbaar zijn vanaf 2020. Alle onderwerpen van de afgelopen jaren, die nog niet overeenkomen met de waarheid van het eigen hart, worden nu nauwgezet onderzocht. Het gaat naar de absolute diepte, zowel op collectief niveau als bij onszelf, waardoor een diepe opening van het hart mogelijk wordt. De verfijnende, heldere, zuiverende en schone energie van de tovenaar helpt ons om het pad van het hart opnieuw te bewandelen, de genezende kracht van ons eigen hart te erkennen en het ruimte en expressie te geven. De magische kracht van het hart om opnieuw te leven. Dit betekent ook dat we gemakkelijker zullen herkennen, waar we mogelijk nog op een verkeerd spoor zitten en waar we vastzitten. Er zal alleen succes zijn bij hetgeen wat is afgestemd op de innerlijke waarheid, de waarheid van het hart.

Om de waarheid van je hart te volgen vraagt authenticiteit, eerlijkheid tegenover jezelf, over je behoeften en tegen een ander. Waakzaam de stille, wijze stem van het hart volgen die de geest niet kan bevatten. Waarnemen waar de geest en het ego nog steeds anders willen dan het eigen hart adviseert. Stel jezelf open voor de mogelijkheden van magie en verwondering in je leven.

Thema’s die naar de oppervlakte kunnen komen.

Het gaat nu steeds meer om je eigen normen en waarden. Veronderstelde waarheden, luie compromissen of te slim af zijn van jezelf en anderen zijn enkele thema’s die ik in de energiebarometer van juli 2019 al genoemd heb.

 • Welke niet-verloste nalatenschappen draag ik nog steeds bij me uit familiestructuren en jeugd, waardoor ik nog steeds in bepaald rolgedrag kan handelen? Waarbij ik mijn eigen zijn blokkeer.
 • Welke voorouderlijke thema’s zijn nog niet vrijgegeven en verhinderen me mijn eigen weg te gaan?
 • Waar pas ik me nog altijd aan, cijfer ik mezelf weg
  • Uit een behoefte aan harmonie?
  • Om het anderen naar hun zin te maken?
  • Geliefd te zijn?
  • Om afgewezen te worden uit angst?
  • Of uit angst om iets te verliezen?
 • Wat is mijn ware intentie achter de dingen die ik doe? Doe ik het uit angst, uit enthousiasme of uit vreugde?
 • Waar draai ik mijn rug toe en geef ik mijn verantwoordelijkheden aan anderen?
 • Waar zeg ik nog steeds ja, ook al bedoel ik nee?
 • Waar val ik in oude gewoontes, zelfs als ze niet langer consistent zijn?
 • Waar ben ik nog steeds afhankelijk van bevestiging en erkenning door anderen?
 • Waar handel ik tegen mijn eigen hart, omdat ik meer met mijn status buiten me bezig ben, ongeacht hoe ik deze status bereik?
 • Waar geef ik meer dan ik krijg? Of andersom?
 • Hoe praat en denk ik over mezelf? Zonder zelfliefde kan er geen echte naastenliefde zijn, zelfs niet in relaties.
 • Hoe kan ik mezelf uitdrukken? Zijn mijn taal en gebaren medelevend en aandachtig?
 • Zijn mijn acties consistent met mijn woorden?
 • Geeft mijn hart uitdrukking aan mijn taalgebruik? Voel ik harmonie, zachtheid, vrede, sereniteit, vreugde en vrijheid in mijn stem en in de woorden die ik spreek?
 • Waar projecteer ik nog met mijn woorden controle behoefte en angsten op anderen?

Loslaten, een groot thema voor de komende 13 jaar 

De energiekwaliteit van de tovenaar zal ons blijven vragen om de komende 13 jaar om uit oude machtsspellen en drama’s te komen, ze los te laten. Spelen die lang verouderd zijn, maar nog steeds worden gehandhaafd uit onwetendheid en angst, zolang er spelers zijn. Deze liefdevolle oproep gaat gepaard met het herzien van relaties, vriendschappen en werkcontacten. Waar handel ik nog steeds uit angst en leef mijn hart-waarheid niet. Trouw blijven aan jezelf en aan je waarheid betekent niet dat we grof of kwetsend moeten zijn. Waarheden die vanuit het hart worden uitgesproken, trillen in een liefdevolle verpakking en kunnen een zeer bevrijdend effect hebben. Waarheid is de weg van pure liefde, liefde voor zichzelf en voor anderen.

Verhoogde waarnemingen 

Onder de energie van de Witte Tovenaar ervaren we een nieuwe ontvankelijkheid. Onze gevoelige antennes zullen meer waarnemen en de communicatie met andere rijken (dieren, planten, kristallen) ontvangt een upgrade. Het kan dus heel goed zijn dat deze nieuwe zintuiglijke energieën ons in eerste instantie storen, maar dat verandert als we ze volledig in onszelf hebben geïntegreerd. Gevoelens van onmacht, verlies of overbelast zijn, kunnen intenser lijken door interne en externe spanningen en de stabiliteit aantasten. Gebruik de >>> chakraset die je ondersteunt om je energiesystemen in evenwicht te brengen.

Elektriciteit en merkwaardigheden 

Er kunnen grappige dingen gebeuren op het gebied van elektriciteit, omdat de Witte Tovenaar er een speciale relatie mee heeft. Het kan dus zijn dat elektrische apparatuur, pc’s, mobiele telefoons, etc. een sterk eigen leven hebben. Lekke banden die wonderbaarlijk lijken, of computers die het plotseling weer doen zonder reparatie. Belangrijke of alledaagse dingen verdwijnen bijna voor onze ogen, kunnen een tijdje niet worden gevonden en op een andere, bijna onmogelijke plek verschijnen, nadat we hebben besloten om het los te laten. De tovenaar lacht in zijn vuistje en is blij om ons op deze manier te helpen los te laten.

Zelfverantwoordelijkheid 

Bij de opening van de nieuwe dimensie poort van de tovenaar draait alles om zelfredzaamheid. De bereidheid om je eigen spirituele kracht en je eigen magische krachten opnieuw te beleven. De onvoorwaardelijke liefde en de waarheid van je hart zijn hier de sleutels, de toegang tot ons inherente magische rijk. Manipulatie, afhankelijkheden en onderdrukkingskracht zijn de struikelblokken die de weg blokkeren. Het pad van de tovenaar is het pad naar zijn eigen goddelijkheid.

De Lion Portal / Sirius Portal op 8 augustus 

26 juli, het begin van het nieuwe Maya-jaar, werd gevierd door de Maya’s en oude Egyptenaren als het moment in tijd / ruimte naar een andere cyclus waarin goddelijke intelligente scheppingsenergie vernieuwd wordt. De periode van 26 juli tot 8 augustus ervaart een extra hoge energiegolf vanwege de opening van de Lion Portal (Leeuwenpoort), ook bekend als de Sirius Portal (Siruspoort). Op 8 augustus is de Lion Portal volledig geopend. Daarna begint het weer te sluiten en is het op 12 augustus volledig gesloten. Gedurende deze tijd gaan we een versnelde fase van transformatie binnen die in 2021 een hoogtepunt zal bereiken.

Deze fase van versnelde transformatie is een periode waarin de laatste erfenissen in ons en dus ook in de buitenwereld worden “geactiveerd” om ze te op te ruimen, zodat genezing kan plaatsvinden. We hebben dus een opwindende tijd, waarin meer en meer het Goddelijke Vrouwelijke wordt versterkt in ons mensen, terwijl tegelijkertijd het Nieuwe Goddelijke Mannelijke volledig verankerd is in de aarde. Nieuwe lichte gemeenschappen, nieuwe ideeën over gemeenschap, nieuwe vormen van zijn en het delen van middelen kunnen hierdoor worden geboren en de nieuwe aarde kan worden uitgedrukt.

Oude structuren en patronen gedomineerd door het ego en de geest zullen steeds wijken om ruimte te maken voor pure vormen van zijn en interactie. De bijbehorende chaos en stormen om ons heen zullen het vuur van transformatie en verandering voeden die tot veel uitdagingen of verwarring kunnen leiden. Welke emotionele stormen ook woeden, het is belangrijk om geaard te zijn om je innerlijke vrede te behouden. Niet om je eigen energie te verliezen in drama’s van angst of tekorten, en niet te vergeten dat we leven van “binnen naar buiten” en niet van “buiten naar binnen”. Een deel van de chaos is de verandering tussen de dimensies. Tussen de multidimensionale nieuwe aarde en de lager-dimensionale aarde. Beide bestaan naast elkaar. Je bewustzijn bepaalt, waar vanuit je handelt.

Deze tijd van versnelde transformatie tot het einde van 2021 is ook een tijd waarin het belangrijker dan ooit is om voor zijn lichaam te zorgen. De heilige tempel van je ziel. Het lichaam slaagt er niet altijd in zich aan te passen aan de hogere inkomende frequenties en het nieuwe bewustzijn. Hij heeft de steun van ons nodig. Het kan dus zijn dat het lichaam zich vaak uitgeput voelt, door de ontvangst en integratie van deze intense frequenties en het omgaan met de intense ervaringen die veel krachtiger zijn dan alles wat het oude ego ooit zou kunnen creëren.

Mogelijke symptomen 

Maag /darm-problemen, innerlijke beven, duizeligheid, slecht horen en zien, dwalende pijn, plotselinge onbekende pijn in de spieren, wervelkolom of pezen, nachten van wakker zijn, hartkloppingen, bloedsomloop problemen, vermoeidheid en vergeetachtigheid die onderdeel zijn geworden van het dagelijks leven, kunnen tekenen zijn van het ascensieproces (ontwaken). Aan de emotionele kant kun je hemelse gevoelens ervaren tot aan gevoelens van dood. Ook depressieve gemoedstoestanden, waaronder hulpeloosheid, het gevoel overgeleverd te zijn aan anderen, of een ontastbaar diep verdriet en moedeloosheid kunnen er allemaal deel van uitmaken.

Lichaamsbewustzijn 

Zorg goed voor je lichaam. Het is belangrijk om veel voor je lichaam te doen om het te helpen aan te passen aan de hoge trillingen. Gebruik hiervoor de Ascension-tools die je tot je beschikking hebt.

Extra ondersteuning: 

gebruik de >>> Chakra-set om een ​​snelle en eenvoudige chakra-balancering te doen die ook een impact heeft op uw hele lichaamssystemen.

Om dit proces van ontwaken in het algemeen te doorstaan, is het een goede manier om ‘s nachts te slapen in de >>> cirkel van alle 27 scheppingswielen, in de Kosmische Helende Cirkel.

>>> Lights kunnen een geweldige ondersteuning zijn om u te helpen verbinding te maken met hogere octaven van licht. Kies de kleur die je op dit moment aanspreekt.

Het ‘bedankprincipe’. Bedankt voor alles dat goed is, voor elk klein ding. Gelukkig is het grootste resonerende principe van het hart dat we kennen, en het trekt overvloed in je leven.

Controleer altijd uw aarding. Het is een must in dit veranderingsproces.

Wanneer gevoelens en emoties te sterk worden, let dan op je ademhaling. Adem je kort of in de maag? Voel elke centimeter van je zolen en voel je verbinding met de aarde. Over het algemeen kun je jezelf hier ondersteunen met de >>> Grote Guardian.

Richt je gedachten op het positieve en het goede! >>> De heldere en magenta Light kunnen hier een grote ondersteuning zijn.

Concentreer u niet op wat er kan gebeuren, maar op wat er voor u zou moeten gebeuren. Bevrijd jezelf van je gedachtecarrousels met het >>> lichtgele regeneratiewiel. Blijf je jezelf afvragen, wil ik echt wat ik net dacht in mijn leven?

Laat jezelf ondersteunen met >>> lichtmeditaties

Als dat je niet helpt en je meer ondersteuning wilt hebben (omdat je bijvoorbeeld twijfels niet loslaten kan), dan willen het Ascension-team en ik je graag voorzien van een energieke sessie, ook per telefoon, om weer ruimte te maken voor vrede en vertrouwen.

Ik wens je een ontspannen oversteek van de Lion Portal (Leeuwenpoort). Wees je ervan bewust dat er altijd heldere / liefdevolle wezens aan je zijde staan ​​om je te ondersteunen.

Liefdevolle groet,

Jutta Pangratz

Nat. Manager Ascension Duitsland en natuurgeneeskundige, holistische pijntherapie, psychologische chirurgie, karmische, familie, voorouderlijke opstelling / loslaatwerk, traumawerk, aura-chirurgie G. Klügel, holistische, spirituele coaching, energieke huisreiniging. Met plezier begeleid ik je een stukje op je weg van heling- ook telefonisch. Maak een afspraak op: Tel: +49 (0) 421 70 89 32 74

Meer informatie 

Wilt u meer weten en dieper ingaan op de toepassing en effecten van de Ascension Tools? Kijk dan hier voor de mogelijkheden.