De ontwaakdruk neemt toe

Met het binnendringen van Uranus in de stier op 6.3. staat menig lichaam en ook menig zenuwstelsel onder zwaar “vuur”. De enorme en kortstondige toename van de trillingen heeft een intensief effect op onze lichaamssystemen. Op dit moment vindt er een soort van ontpopping plaats, die overal waar herinneringen aan oude verwondingen worden blootgelegd, ernstige groeipijnen veroorzaakt.

Oeroude wonden worden naar boven geduwd om genezen te worden. Ja, als Uranus de “Wind van verandering” blaast, is er geen weg terug. Dan is het nodig om van binnen- en buiten op te ruimen. Waar de energie van het hart niet het fundament is, zal er geen steen blijven staan.

Uitdagingen om nog meer te verbinden met je licht, van zelfevaluatie, van ondervraging, van verandering en een tijd waarin we heel voorzichtig kunnen zijn met onszelf en ons lichaam. Een tijd van absolute zuivering, zowel binnen als buiten. Een tijd van zorgen voor wat goed is voor je lichaam, ook met betrekking tot voedsel en wat goed is voor jou. Waarin je ook bewust kleine time-outs mag toe staan, om het lichaam de mogelijkheid te geven oude zaken van zich af te werpen.

De kosmische invloeden en energiegolven verzwakken niet. Integendeel. Het is alsof de kosmos en de spirituele wereld onze ontwaking willen forceren met alles wat voor hen mogelijk is. Veel mensen zien deze versnelling van de tijd en het doorbreken van de tijdlijnen als een bijzondere uitdaging. Alles wat de dagelijkse gang van zaken in de afgelopen jaren heeft bepaald, kan nu nauwelijks meer worden gedaan. Daarnaast zijn er de voortdurende fysieke “aanvallen”, de processen van opruimen die tijd kosten. En toch is er licht aan het einde van de tunnel van ontwaken.

Met deze kosmische energiebarometer wil ik graag de aandacht vestigen op een speciaal tijdschrift dat duidelijk en gestructureerd is en vanuit het hart rapporteert over verandering, het ascensieproces en alles wat er achter en voor de schermen gebeurt.  Elke keer ben ik Susanne erg dankbaar voor alle informatie die ze hier verzamelt. Misschien ben jij ook geïnteresseerd. U kunt Susanne schrijven op: lichtsprache@t-online.de of meer informatie over haar website http://www.lichtsprache-online.com/ , of u kunt zich hier abonneren op het tijdschrift.

De veranderende wereld en haar trillingen van dit moment

Een uittreksel uit de laatste Lichtsprache  – de creatieve nieuwe start, door Susanne, Sejana Kreth.

2019 is het jaar van deze innovaties en de creatieve manifestatie. We zullen allemaal de impuls voelen om ons leven weer uit te lijnen en veel oude dingen achter ons te laten.

Het gaat erom bij jezelf te komen en te belichamen wat je werkelijk bent. Je eigen ware authenticiteit wil nu geleefd worden. Dit houdt in dat je naar de frontlinie moet gaan en je moet laten zien wat je denkt of doet en waar je tot nu toe een buitenstaander bent geweest. Enerzijds om zich authentiek en waarheidsgetrouw uit te drukken, anderzijds als rolmodel, zodat anderen het kunnen nabootsen. Als we bovengenoemde creativiteit beleven, d.w.z. als we ons uitdrukken door middel van kunst of creatieve projecten, waarvan we nu de impuls volgen, zal dit ons niet alleen levendiger dan ooit maken, omdat we onszelf belichamen, maar we zullen ook iets voortbrengen in de nieuwe realiteit die we ermee vormen. Het is nu aan ons om ons leven zo in te richten en vorm te geven dat het onze waarheidsgetrouwheid weerspiegelt.

Het ‘normale’ leven verandert

Aan de andere kant sluiten we oude dingen af, laten we oude concepten van denken, handelen en modellen achter ons. We zullen steeds minder bereid zijn om de “normale” aspiraties voort te zetten of een normaal leven te leiden omdat de oude manieren alleen maar leiden tot storingen, obstakels en mislukkingen. Er zullen gewoon te veel verschuivingen en veranderingen zijn. We ervaren dat oude benaderingen van uitdagingen niet meer werken. De manier waar op we dingen gepland hebben niet meer kan worden uitgevoerd. De reden hiervoor is dat het niveau van de werkelijkheid geherstructureerd wordt. En we moeten op deze verandering reageren door oude referentiepunten in de vorm van conclusies en overtuigingen achter ons te laten en de ontwikkelingen te accepteren zoals ze zich voordoen en ze niet in iets anders te veranderen, alleen maar omdat we het anders hebben gepland of het zo moet zijn. We moeten nu opnieuw naar de realiteit kijken – zonder vooroordelen, zonder vaste ideeën en zonder evaluaties.

Dit geldt overigens ook voor de materie en ons lichaam. Ilse-Maria Fahrnow schreef in haar nieuwsbrief van 4 januari dat we moeten stoppen met “ons lichaam door het leven te slaan”, zodat het doet wat ons ego wil in de versnelde wereld. Wie alleen maar aan zichzelf denkt, anderen manipuleert, etc., zal deze nieuwe energie nog jaren lang onder ogen zien. Degenen die tot nu toe de andere kant op gekeken hebben en geen enkele verantwoordelijkheid op zich wilden nemen, zullen te maken krijgen met toenemende veranderingen. Ego-structuren breken open, omdat het bewustzijn zich overal uitbreidt. Daarom moeten eerdere opvattingen, conclusies, interpretaties en identificaties opnieuw worden onderzocht om uit de discrepanties en conflicten te komen en om weer in harmonie met de kosmos te kunnen leven en om te kunnen manifesteren wat in harmonie is met de hogere wetten. Het is een complete innerlijke transformatie in uitvoering, waarbij we ons allemaal de vraag moeten stellen wat ons nog past en wat niet. Het is belangrijk om niet meer zo hard te streven naar perfectie (wat voor perfectionisten als ik erg moeilijk wordt! SK) en niet langer alles naar eigen inzicht vorm te geven.

Het gaat er niet meer om dat het fijn en gezellig is (dat komt weer!), maar om mee te gaan met de verandering. Anders beperkt je de levensstroom van het leven. Nu merken steeds meer mensen dat dit het geval is. Er zullen aanzienlijke bewustzijnsprongen worden gemaakt voor iedereen die bereid is om iets nieuws te leren. Degenen die de processen van onthechting hebben gemaakt, d.w.z. die zich hebben losgemaakt van gewoontes en afhankelijkheden, oud denken, etc. en de sprong naar een echte innerlijke autonomie hebben gemaakt, zijn nu in een innerlijke herstelfase. Maar dit zijn de minste mensen. In 2019 zullen de meeste van hen te maken krijgen met verdere processen van onthechting en onrust. Voor nu is het een kwestie van ontwaken voor het wezen dat we werkelijk zijn en het in de wereld brengen van de vermogens en kwaliteiten die verbonden zijn met dit ware wezen. De tijd komt ook ten einde om altijd iedereen tevreden te willen stellen. Mensen die de neiging hebben om dat te doen, worden opgeroepen om eerst aan zichzelf te leren denken voordat ze hun energie aan anderen geven.

Ontwaakdruk

Vroeg of laat zal iedereen onder druk komen te staan om zich te ontwikkelen en wakker te worden – zelfs de elite! Sinds 2012 is het geheugenverlies voorbij en sinds 2013 zijn alle filters en sluiers die ons in de illusie hebben gehouden, aan het verdwijnen. Dit heeft tot gevolg dat we nu al vijf jaar te maken hebben met een zeer hoge mate van openheid, met een mediawereld die haar leugens niet langer kan verbergen. Dit jaar zullen nog veel meer mensen uit alle illusies vallen, wat nog meer waarheden aan het licht zal brengen.

Daarnaast neemt de kosmische straling extreem toe, met een gelijktijdige verzwakking van het magnetisch veld van de aarde. De materie versnelt ook haar atoomtrilling en onze beweging in de ruimte is nu duidelijk in een stroomversnelling geraakt, wat ook ons tijdsbesef heeft veranderd. De tijd is versneld en de dichtheid van ervaringen is toegenomen. Nooit eerder waren wij mensen zo gestrest als vandaag. En nog nooit eerder zijn er zoveel dingen gebeurd in zo’n korte tijd. En dat zal alleen maar erger worden! De versnelling zal zich de komende jaren voortzetten, en volgens de “Groep” zal het pas in 2022 weer op een aanvaardbaar niveau zijn. Maar dat is de reden waarom zoveel mensen vandaag de dag last hebben van uitputting en burnout. De kosmische energieën laten ook delen van ons DNA vrij die tot nu toe hebben geslapen. En er verschijnen veel karmische lasten. We moeten ze verlossen. Dit is een van de redenen waarom veel mensen zich vreemd gedragen. Maar ook de toenemende vibratie op aarde veroorzaakt deze “eindtijd van waanzin”.

2019 is een Mercurius Jaar

2019 is een Mercurius-jaar. Maart markeert het einde van het Venusjaar 2018 en het begin van een jaar dat zich richt op communicatie, uitwisseling, denken, taal en zelfexpressie. Nu het gaat om eerlijkheid en directe communicatie, ruggengraatvertoon. We moeten leren om onze communicatieve vaardigheden te ontwikkelen – zowel interpersoonlijk als spiritueel. Dit laatste geeft ons de mogelijkheid om ons bewust te verbinden met spirituele werelden en om een spirituele uitwisseling te cultiveren. Kosmische kennis kan tot ons komen en we krijgen de kans om van kennis naar zekerheid te komen. We worden uitgedaagd om van het gecompliceerde naar eenvoud te komen, om van het theoretische naar het praktische te gaan. Het gaat over het leven van de Quint-essentie , het begrijpen van de essentie van het leven en veel te vergeten en af te leren.

Veel van wat we ooit geleerd hebben in de oude realiteit hebben we niet meer nodig in de nieuwe realiteit en is ballast. Er wordt ons gevraagd een nieuwe horizon van onwetendheid te bereiken om tot essentiële kennis te komen. Dit verfijnt onze perceptie en onze omgang met kennis en informatie – iets wat in eerste instantie moeilijk zal zijn voor de mediawereld en een grote test voor journalisten! Aangezien Mercurius ook de tovenaar is en geassocieerd wordt met fraude en bedrog, moeten we voorzichtig zijn en goed kijken om de leugen van de waarheid te onderscheiden. Het is belangrijk om de onzekerheid die deze nieuwe manier van omgaan met kennis schept, toe te laten, zodat een nieuwe manier van omgaan met en belevingswereld kan worden toegestaan.

Het thema van het Mercurius wordt bevestigd door de nieuwe fractal TUN (cyclus) van de Tzolkin-kalender, die sinds 21 november 2018 loopt. De nieuwe cyclus (Blauwe hand 7) drukt onder meer uit dat het niet langer gaat om eindeloze debatten en toespraken over de negatieve omstandigheden, maar om de concrete acties en verbeteringen die tot stand kunnen worden gebracht.

2019 is ook een 3 jaar, als je de som van de cijfers neemt. Na een jaar van twee dat twijfel en dualiteit heeft versterkt, zijn we nu aangekomen in een jaar dat heelheid en voltooiing mogelijk maakt en ons uitnodigt om naar het WIJ te gaan, d.w.z. gemeenschappen te vormen met gelijkgestemde mensen of groepsprojecten te starten. Er zal ook merkbaar meer compassie tussen mensen zijn, evenals een gevoel van verbondenheid dat zelfs tussen vreemden in korte ontmoetingen kan plaatsvinden. Er is nu een golf van liefde op de aarde aan het opbouwen waarin we allemaal liefde kunnen delen en doorgeven. Maar omdat we ons in een Mercurius Jaar bevinden, zijn de energieën van de 2 (via Mercurius) nog steeds aanwezig. We kunnen er dus van uitgaan dat de wereld zich steeds meer zal opsplitsen in twee kampen: degenen die samenkomen in toekomstgerichte gemeenschappen om te leren en te delen, en degenen die zich opsplitsen in twee fronten, zoals rechts en links. In het laatste geval blijven schuld en evaluatie bestaan, wat de dualiteit verder versterkt. In het eerste geval worden ontdekkingen gedeeld zonder ze aan anderen op te dringen.

Er zijn drie grote transformatiejaren: 2018, 2019 en 2020

Vorig jaar hebben we veel verschuivingen meegemaakt, en er moest veel worden gezuiverd en vrijgegeven. Dit jaar gaat het erom dingen te laten gebeuren, de controle op te geven en te leren vertrouwen. De taken met geduld en aandacht uitvoeren bevrijdt ons van het gevoel van stress dat door de versnelling wordt veroorzaakt. Dit maakt ons licht en vrij en helpt ons om beter door het dagelijks leven heen te komen. 2020 wordt een extreem veranderingsjaar, waarin de veranderingen zich aan de buitenkant zullen manifesteren. Er komt een grote reset, een grote energiegolf en een enorme toename van de trillingen. Veel op dualiteit gebaseerde energieën zullen de planeet verlaten, zelfs dit jaar nog. Oude tijdlijnen lossen op. En we zullen dit jaar voortdurend worden getest in onze heroriëntatie.

Alles wordt zo extreem en zet ons onder druk dat we niet meer anders kunnen en gedwongen worden om ondraaglijke levensconcepten en omstandigheden achter ons te laten. Alles wat niet in harmonie is met de nu aanwezige nieuwe realiteit zal losgelaten moeten worden.
Alles wat op deze plek staat gaat nu verder in de…… Lichtsprache.

© Susanne Sejana Kreth

Quellen: Solaras Surf-Report 2019, http:/7solara-surf-report.com; „Das Jahr 2019“, Jacqueline le Saunier, Youtube; Die Gruppe: „Neustart“, November 2018, http://internatio nal.espavo.org; eigene astrologische Deutungen; Newsletter Blaubeerwald-Institut, M. Strübin, 4.12.2018; Newsletter Diethard Stelzl 13.12.2018; Thomas Saumweber (Sai), www.sternenkraft.at; Phönix-Newsletter 28.11.2018; Newsletter Fahrnows 4.1.2019; Lee Harris, Youtube/www.facebook.com/leeharrisenergy888; Newsletter Roland Jundt 1.2.2019; Die Gruppe: „Neustart“, November 2018, http://international.espavo.org; Die Gruppe: „Eine Zeit der Liebe“, Januar 2019, http://international.espavo.org; Eva-Maria Eleni, http://evamaria- eleni.blogspot.com; Mutter Erde Channeling, www.ldsr-tv.de; D. Linda Stein, www.astro-coaching-divya.de; Monatsenergie Februar 2019, http://channeling2015aktuell. over-blog.com; Newsletter Diana Cooper 7.1.2019; Shari D. Kovacs, www.sternenkraft.at

“Reset”…….

Niets werkt meer. Overal lijkt chaos in de weg te staan. Het zicht is geblokkeerd. Het is alsof steeds meer de oude controlelijnen en patronen worden doorgeknipt. En het is een beetje of zelfs meer als op een schip, waar de oude kapitein het roer heeft verlaten – gepensioneerd – en de nieuwe binnenkapitein nog niet in vertrouwen, vertrouwen in zichzelf heeft en het schip vraagt zelf zijn nieuwe weg te laten vinden. Nu is het tijd om bewust te pauzeren. Om bewust op jezelf te staan, om naar jezelf en naar je innerlijke stem te luisteren, om daar weer op te vertrouwen, om deze te volgen. Nu is het niet langer een kwestie van anderen het laten doen, maar van zelf actief worden. Om te beseffen dat een “ik kan niet”, in de overgrote meerderheid van de gevallen, slechts een voorwendsel is. Het is nu een kwestie van persoonlijke verantwoordelijkheid en van het vinden van wegen. Het is niet langer een kwestie van praten of oordelen, maar van vergevensgezindheid, van het beoefenen van begrip en saamhorigheid.  Het gaat er niet meer om te zeggen:”Dat ik toch niets meer kan veranderen”, het gaat erom dat ik mijn verantwoordelijkheid neem. Om je bewustzijn te vergroten. Om tijd voor jezelf te nemen. Om je maskers te laten vallen, illusies en schitteringen te herkennen, jezelf opnieuw te vinden, jezelf te herdefiniëren, je ziel te volgen, jezelf te leven….. jouw uniciteit, jouw goddelijk licht. En op de één of andere manier allemaal tegelijk.

Naarmate onze DNA-strengen energetisch actiever beginnen te worden, kunnen spontane en gewelddadige reacties optreden op fysiek niveau. Tijdens de activering kunnen onopgeloste problemen die in de strengen waren ingekapseld, plotseling exploderen. Zo kan een ronddwalend snotneus drie uur duren, dan verdwijnen en weer op een andere tijd voor 1 uur verschijnen. Dit kan lang duren. Het geheel kan ook gepaard gaan met plotselinge diarree zoals bij cholera of andere besmettelijke ziekten, omdat zelfs deze onopgeloste herinneringen nog steeds opgeslagen waren. Dit is slechts één voorbeeld. Daarnaast blijven de algemene reinigingsgolven die kunnen plaatsvinden in de gebieden van de frontale sinus, de bijholten / sinussen, de longbronchiën of de maag/darmen nog steeds bestaan. Oude migraine-aanvallen of problemen in het hele rug- en nekgebied kunnen momenteel andere “neveneffecten” zijn. Plotseling pijnlijke tanden of voeten en plotselinge intoleranties van bepaalde voedingsmiddelen kunnen hier ook deel van uitmaken. Door het sterk fluctuerende magnetische veld van de aarde kunnen plotselinge hartkloppingen en schommelingen in de bloeddruk een reactie zijn op de hoge instromende komische energieën. Het lichaam probeert zijn systeem aan te passen aan deze energieën. Veel mensen hebben momenteel ook een grote behoefte om te slapen. Ze voelen zich moe en uitgeput.

Wees liefdevol en vriendelijk voor jezelf. Doe wandelingen in de natuur, ga in de stilte, heb televisie-vrije tijden op de dag en in de avond, doe je mobiele telefoon uit: “Ik ben niet bereikbaar”. Doe licht, zuiverende massages aan de voeten of tanden en kaakgewrichten met de >>>>> Great Instrument of Transformation en / of de >>>> Flame, de eerste hulp tool

Ondersteun jezelf met diepe ontspanning en zachte verwerking in de >>>> helende cirkel van alle 27 wheels of zuiverende energetische bindweefsel- en spiermassages met een >>>> Calming XL kan een andere grote ondersteuning zijn in deze tijd van opruimen.

Gedachtenhygiëne zouden de hoogste prioriteit moeten hebben. Gedachten en woorden zijn boodschappen aan ons lichaam, voor onze cellen. Ook zijn het “onbewuste” zenders naar buiten toe die de realiteit creëren die we ervaren.

Zorg voor een energetisch gezuiverde en een positieve en harmonieuze vibrerende omgeving met de >>>Calming XL en/of de >>>Piramides. Een omgeving en ruimtes waarin u automatisch uw batterijen kunt opladen en in harmonie kunt baden.

Ik wens je veel plezier en plezier bij het overnemen van je nieuwe innerlijke roer, dat zijn weg kent, hoe stormachtig het aan de buitenkant ook is.

In licht en liefde,

Jutta Pangratz